.CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG

Nhằm đem lại sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm tại https://eoss.asia , chúng tôi áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển đối với khách mua hàng như sau:

Đối với các khách hàng đã chuyển tiền trước, trong trường hợp khách hàng không nhận được hàng khi đến thời hạn, chúng tôi sẽ liên lạc và thoả thuận với khách hàng về thời gian giao hàng mới. Nếu khách hàng không đồng ý,

® CHÚNG TÔI CAM KẾT MANG ĐẾN SỰ THUẬN TIỆN NHẤT ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG, 100% HÀNG HÓA ĐẾN ĐÚNG TAY KHÁCH HÀNG – KỊP THỜI.